Utorak, 10 jul

Utorak, sasvim neočekivano, nudi ponudu - komedija i nezavisnih flimova. (Dalje)

Nedelja, 8 jul

Za nedelju, 2 filma - akcija i istorijska drama. (Dalje)

Subota, 7 jul

Današnja ponuda nije zaslepljujuća, iako bi subota trebala da bude udarni filmski dan; i pored toga, našao sam dva ostvarenja koja bi mogla da vam privuku pažnju.

 (Dalje)